Japanese spine-less cuttlefish

Japanese spine-less cuttlefish

From the spread of discharge that makes your buttocks look like it's burning.

Characteristics

A squid that closely resembles the cuttlefish (Sumiika). It is about 15-18 cm long, excluding the legs, and has a dark body with white spots. Because the tip of the mantle exudes a brown secretion, the buttocks are more dyed, and it is called "shiriyaki". It extends its tentacles long when it catches prey.
The difference from the cuttlefish is that cuttlefish has spines at the tip of its back, but Shiryakeika has no spines.

Picture of Japanese spine-less cuttlefish

Ecology

It inhabits sandy mud bottoms and catches and eats crustaceans and small fish. Spawns on seaweed in the inner bay from April to May. When the water temperature drops, they move to deeper waters and return the following spring. It inhabits inland seas, and is often seen in Tokyo Bay and the Seto Inland Sea.

Habitat

Shiriyakeika no tokuchō kouika (sumīka) ni yoku nita ika. Ashi o nozoku to 15 - 18 cm hodo no naga-sa de, kuroppoi dō no hyōmen ni wa shiroi hanten o motsu. Gaitōma no sentan kara chairo no bunpieki o dashite iru koto kara, shiri no hō ga somatte ori,`shiri yake' to yoba rete iru. Esa o toraeru toki ni shokuwan o nagaku nobasu. Kō ika to no chigai wa, kouika wa ato no sentan ni toge ga aru ga, shiriyakeika ni wa toge ga nai. ! [Shiriyakeika no shashin](../ Img/ article/ shiriyakeika - midoru. Jpg)## shiriyakeika no seitai suna dorozoko no kaitei ni seisoku shite kōkaku-rui ya kozakana nado o toraete taberu. 4 Tsuki kara 5 tsuki ni kakete naiwan no kaisō ni sanran suru. Suion ga sagaru to fukaba ni idō shi yokushun ni modotte kuru. Uchiumi ni seisoku shite ori, Tōkyōwan ya Setonaikai nado de ōku mi rareru. ## Hakken shita basho shin'enoshimasuizokukan ni aorīka ya kaminariika to tomoni tenji sa rete ita. Suisō no naka o oyogi mawarinagara shokuwan o nobashite ita. Hoka no ika yori mo yaya kappatsu ni mieta. Yukkuri to oyoide itanode dō no moyō o yoku kansatsu suru koto ga dekita. Shin'enoshimasuizokukan ni wa, ika no suisō no ta ni mo, Kanagawa no umi no naka no yōsu o saigen shita kazukazu no suisō ga tenji sa rete iru.

さらに表示514 / 5,000翻訳結果

Characteristics of Shiryakaika

A squid that closely resembles the cuttlefish (Sumiika). It is about 15-18 cm long, excluding the legs, and has a dark body with white spots. Because the tip of the mantle exudes a brown secretion, the buttocks are more dyed, and it is called "shiriyaki". It extends its tentacles long when it catches prey.The difference from the cuttlefish is that cuttlefish has spines at the tip of its back, but Shiryakeika has no spines.

Photo of Shiriyakeika

Ecology of squid

It inhabits sandy mud bottoms and catches and eats crustaceans and small fish. Spawns on seaweed in the inner bay from April to May. When the water temperature drops, they move to deeper waters and return the following spring. It inhabits inland seas, and is often seen in Tokyo Bay and the Seto Inland Sea.

Location found

It was on display at the Enoshima Aquarium along with bigfin reef squid and lightning squid. It stretched its tentacles while swimming around in the tank. It looked a little more active than the other squid. I was able to observe the pattern on the body well because it was swimming slowly. At the Enoshima Aquarium, in addition to the squid tank, there are also many tanks that reproduce the state of the sea in Kanagawa.

Pictures

Introducing a picture of Japanese spine-less cuttlefish.

Picture of Japanese spine-less cuttlefish1|Swimming around in an aquarium.
Swimming around in an aquarium.
Picture of Japanese spine-less cuttlefish2|Extending tentacles.
Extending tentacles.
Picture of Japanese spine-less cuttlefish3|A tank with other squid.
A tank with other squid.
Picture of Japanese spine-less cuttlefish4|There are white spots.
There are white spots.
Return to Picture book
Pictures of Japanese spine-less cuttlefish.

Picture book

Neon damselfish

Neon damselfish

A beautiful blue like neon.......ead more.

Red-breasted Flycatcher

Red-breasted Flycatcher

Slightly buff color on chest.......ead more.

Asian jumping mantis

Asian jumping mantis

A small praying mantis with a dead leaf color.......ead more.

Grey Plover

Grey Plover

Natsuha's belly is black.......ead more.

Japanese eel catfish

Japanese eel catfish

Juveniles produce "gonzui balls".......ead more.